Skip to content

Blog de veterinària

Golpe de calor
Toxicologia i lesions ambientals

Cop de calor en mascotes

El cop de calor és una greu urgència veterinària que pot provocar la mort de l’animal. Aprèn com identificar-la i què pots fer per minimitzar la seva gravetat.

Llegir »