Dropi

Dropi

Aquesta és la Drop Box, coneguda pels íntims com Dropi. Reina de la casa i mestressa del sofà.