Cate

Cate

Caterina, coneguda pels amics com la Cate. És una princesa eixerida que no para de moure’s.