Skip to content

Malaltia del tracte urinari inferior felí

Què és la malaltia del tracte urinari inferior felí?

La malaltia del tracte urinari inferior felí (FLUTD, por les seves sigles en anglès) és, en realitat, un conjunt de trastorns que afecten les vies urinàries dels gats. Entre les causes més freqüents de FLUTD s’inclouen la cistitis idiopàtica felina, la urolitiasi (càlculs a les vies urinàries), les infeccions bacterianes (cistitis), els tumors i els problemes de comportament (estrès).

Tots aquests trastorns presenten signes clínics comuns, com ara:

  • micció dolorosa (disúria).
  • augment en el número de miccions (pol·laciúria).
  • presència de sang a l’orina (hematúria).
  • miccions fora del sorral (periúria).
  • postures anormals durant la micció.

Una presentació greu de FLUTD és la que es produeix amb obstrucció de la uretra. En aquest cas el gat fa intents repetits per orinar sense aconseguir-ho. Sol mostrar disúria greu i signes generals de malaltia (dolor abdominal, postració, anorèxia, vòmits). L’orina es va acumulant a l’interior de la bufeta que es va dilatant fins a extrems perillosos. El gat acaba per desenvolupar una insuficiència renal aguda.

La FLUTD obstructiva és un cas molt greu que pot provocar la mort de l’animal.

Com es diagnostica?

Com pots veure, els signes de la malaltia són fàcilment recognoscibles. El gran repte és identificar quina és la causa subjacent que està provocant la FLUTD en un gat en concret.

Per diferenciar-les utilitzem diferents mètodes de diagnòstic: urianàlisi, radiografia, ecografia, cultius microbiològics, …

Identificar el tipus de malaltia del tracte urinari inferior felí és de vital importància per establir el seu tractament i el seu pronòstic. Així per exemple, no és el mateix el tractament d’una FLUTD provocada per una infecció urinària que  l’associada a la presència d’un tumor a la bufeta de l’orina. Per descomptat, el seu pronòstic és també completament diferent.

Què puc fer per prevenir-la?

La millor forma de prevenir la malaltia del tracte urinari inferior felí es conèixer quins són els seus factors de risc:

Estrès: l’estrès juga un paper important en l’aparició i recurrència de la FLUTD. En el següent enllaç et donem 10 consells per reduir l’estrès felí.

Sobrepès: els gats amb sobrepès presenten una major incidència de FLUTD. Si el teu gat té sobrepès podem dissenyar-li un programa d’aprimament personalitzat. Demana’ns consell.

Alimentació: alguns aliments amb alts continguts en minerals afavoreixen la formació de cristalls i càlculs a les vies urinàries. És més fàcil que es formin cristalls i càlculs quan el pH de l’orina és massa àcid o massa bàsic. Tria per al teu gat aliments con un baix contingut en minerals i que controlin el pH urinari, reduiràs notablement la probabilitat de que desenvolupi malaltia del tracte urinari inferior felí.

Consum d’aigua: quan els gats beuen poc, la seva orina es concentra augmentant la probabilitat de formació de cristalls i càlculs. Per incrementar el consumo d’aigua del teu gat col·loca varis bols amb aigua a diferents llocs de la casa; utilitza bols de diferents mides i colors; prova a posar-li una font, solen incrementar de forma significativa el consum d’aigua de tots els gats; ofereix-li cada dia part de la seva dieta en forma humida (llaunes o sobrets); assegura’t de que el teu gat disposa d’aigua neta i fresca durant tot el dia.

Urianàlisi preventiva: a Gràcia Veterinaris aconsellem realitzar una anàlisi anual d’orina a tots els gats. Podem detectar la presència de cristalls o altres signes de malaltia del tracte urinari inferior felí abans que la teva mascota emmalalteixi.

 

Si creus que el teu gat té signes compatibles amb malaltia del tracte urinari inferior felí, hauries de considerar-ho una urgència (el teu gat hauria de rebre atenció veterinària en menys de 6 hores).

Si creus que el teu gat té FLUTD obstructiva, estàs davant d’una emergència (el teu animal hauria de ser atès en menys d’una hora).