Skip to content

Desparasitació interna en gossos i gats

La desparasitació interna és un dels tractaments preventius més utilitzats pels propietaris de mascotes, però, li donem la importància que es mereix?

Què són els paràsits interns?

Els paràsits interns són organismes de mida petita que poden viure a l’interior del cos de la teva mascota. També els anomenem endoparàsits. Els paràsits augmenten la seva capacitat de supervivència utilitzant l’animal al qual parasiten (hoste) per cobrir les seves necessitats bàsiques (alimentació, reproducció). La parasitació pot tenir efectes sobre la salut de l’animal hoste que van des de trastorns lleus fins a malalties greus i fins i tot la mort.

Podem classificar els paràsits interns en dos grups: els helmints (o cucs) i els protozous (paràsits formats por una única cèl·lula).

Els paràsits interns més freqüents són els cucs que envaeixen els intestins, els pulmons o el cor. Altres espècies de paràsits interns viuen als ulls, al fetge, a les vies urinàries o al sistema nerviós.

Com es contagia la meva mascota?

Els paràsits interns presenten diferents estratègies de transmissió.

Alguns ho fan eliminant ous amb la femta de l’hoste. El contagi es produeix quan un animal sa contacta con la femta carregada d’ous. També es pot contagiar indirectament quan introduïm els ous a la llar a través del nostre calçat, per exemple.

Una altra manera de transmissió és la que es produeix en gossos i gats que cacen petits rosegadors prèviament parasitats. De manera similar passa en les mascotes que s’alimenten amb carn o vísceres crues.

Alguns paràsits interns es poden transmetre amb la ingestió o la picada d’insectes.

És evident que l’estil de vida de la teva mascota determina la seva probabilitat de contagi. No obstant això, cap animal està exempt de risc. Alguns estudis indiquen que més del 30% dels animals de companyia poden tenir una o vàries espècies de paràsits interns.

Què és la desparasitació interna preventiva?

La desparasitació interna preventiva és el tractament que utilitzem per evitar les parasitacions internes més habituals (¿te’n recordes? són les provocades pels cucs intestinals, pulmonars i del cor).

Normalment ho fem amb l’administració d’un medicament per via oral (comprimits o suspensió). També podem recomanar-te com a mètode de desparasitació interna l’aplicació d’alguna pipeta tòpica.

És molt important que desparasitis al teu gos o gat periòdicament contra els cucs, no només per la seva salut si no també per protegir altres mascotes i perquè alguns d’aquest paràsits es poden transmetre a l’home (és el que coneixem com a zoonosis).

Cada quan he de desparasitar la meva mascota contra els cucs?

Encara que el risc de contagi pot canviar amb l’edat, estat de salut i estil de vida del teu animal, hi ha pautes de desparasitació interna preventiva que es poden aplicar com a norma general.

La nostra recomanació és que desparasitis a la teva mascota,

  • cada 15 dies fins que li posem l’última vacuna de cadell o gatet.
  • després, cada mes fins que compleixi els sis mesos d’edat.
  • i finalment cada tres mesos a partir dels sis mesos d’edat.

Recorda que aquesta és una pauta general i que en determinades ocasions pot ser convenient desparasitar al teu animal amb més freqüència. Alguns exemples són quan deixes a la teva mascota en una guarderia o quan rep algun tractament que pugui comprometre el seu sistema immunitari. Si tens dubtes sobre amb quina freqüència has de desparasitar al teu gos o gat, pregunta’ns.